lena_ua_mk: (Пчёлка)
[personal profile] lena_ua_mk
Оригинал взят у [livejournal.com profile] lvivil в "жахливе відкриття" російських генетиків: українці - окремий етнос... )
...
втім, пропоновану статтю
http://www.gazeta.ru/science/2014/03/04_a_5934337.shtml
можна сприймати, як прихований мессидж симпатії до українців з теренів путінської Росії - поза всяким сумнівом, там є немало людей, котрі ненавидять сучасну кремлівську кліку, але бояться висловлювати свої думки та почуття відверто...

стосовно ж суті - вони (росіяни) "відкрили велосипед", але важливо, що вони починають усвідомлювати ту істину самостійно...
ось суть їхніх висновків (цитата):

"... Какие выводы можно сделать из результатов популяционных генетиков?

Во-первых, то, что украинцы представляют собой единый этнос, так как по маркерам Y-хромосомы украинцы более сходны друг с другом, чем с популяциями других народов. И данные генетики здесь хорошо коррелируют с лингвистическими данными, а также с географией и историей украинского народа.

Во-вторых, что в пределах единого этноса западные, восточные и центральные украинцы генетически между собой различаются.

В-третьих, что украинцы обнаруживают генетическое сходство с различными народами Западной Евразии (по мтДНК), но самое большое сходство (по Y-хромосоме) они имеют с белорусами, поляками и юго-западными русскими..."

... залишається хіба зазначити, що так звані "юго-западниє русскіє" - це все ті ж українці, що заселили ті степові краї в минулих століттях, і яких ромійська влада у всі часи намагалася люто оросійщити... але гени є гени... стосовно ж білорусів та поляків - відомі речі, хоча слова генетиків будуть вирішальними у порівнянні зі словами істориків чи лінгвістів...


попереднє по темі:  http://lvivil.livejournal.com/38989.html

Profile

lena_ua_mk: (Default)
lena_ua_mk

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:22 am
Powered by Dreamwidth Studios